Dienstverleningsdocumenten

DVD vermogens opbouw

Dienstenwijzer

U heeft de zorg omtrent een of meerdere schadeverzekeringen, levensverzekeringen, hypotheken of bancaire producten toevertrouwd aan ons kantoor of overweegt dit op korte termijn te doen. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële belangen bij ons in vertrouwde en deskundige handen zijn.
De Wet Financiële Toezicht verplicht ons u schriftelijk van een aantal belangrijke aspecten van onze dienstverlening op de hoogte te brengen. Wij geven u graag een goed overzicht van wat onze dienstverlening precies inhoudt en wat u van ons mag verwachten, maar ook wat wij van u verwachten. In onze advieswijzer/dienstverleningsdocument treft u een complete beschrijving aan van onze dienstverlening en werkwijze.
In volgorde informeren wij u over:

1. Ons kantoor
2. Hoe en waar u ons kunt bereiken
3. Onze registratie bij/lidmaatschap van overkoepelende organisaties en instanties
4. De producten en diensten die wij u leveren
5. Onze relatie met verzekeraars en aanbieders van financiële producten
6. Hoe worden wij beloond?
7. Welke klachtmogelijkheden u heeft1. Ons kantoor
De adresgegevens van ons kantoor zijn:
Kleisman Assurantiën
Scholten Reimerstraat 25
7524 CR Lonneker


2. Hoe en waar u ons kunt bereiken
U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen:
Via de telefoon: 053 – 4337199
Via de e-mail: info@kleisman.nl
Via internet: www.kleisman.nl


U bent van harte welkom op ons kantoor. Onze openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag, van 09.00 uur – 12.30 uur en van 13.30 uur – 17.30 uur. Voor bankzaken kunt u terecht op maandag en vrijdag de gehele dag en op dinsdag en donderdagmorgen. Om er echter zeker van te zijn dat wij u persoonlijk te woord kunnen staan, kunt u het beste vooraf telefonisch een afspraak maken.
Buiten kantooruren kunt u een bericht inspreken op onze voicemail. U wordt dan de volgende werkdag teruggebeld. In spoedgevallen kunt u ons bereiken op het mobiele nummer dat in de voicemail wordt genoemd.3. Registratie/Lidmaatschap
Ons kantoor is aangesloten bij diverse organisaties en instanties. Deze bieden u waarborg voor deskundige, integere en betrouwbare advisering.

Autoriteit Financiële Markten
De Wet Financiële Dienstverlening stelt hoge eisen op het gebied van vakbekwaamheid, integriteit, financiële betrouwbaarheid en transparantie. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt namens de wetgever toezicht op alle financiële dienstverleners in Nederland. Ons kantoor is geregistreerd bij de AFM onder nummer 12011548. De AFM houdt een register bij van alle vergunninghouders. Deze is in te zien via www.afm.nl.

Klachteninstituut Verzekeringen
Wij doen er alles aan om u tot volle tevredenheid van dienst te zijn. Het is echter nooit helemaal uit te sluiten dat er ergens fouten worden gemaakt. In eerste instantie proberen wij samen met u tot een oplossing te komen. Mochten wij daar echter niet in slagen en u vindt dat uw klacht naar uw inzicht niet afdoende wordt behandeld dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Ons aansluitnummer bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening is 300007742.
Meer informatie over de taak en werkwijze van het Klachteninstituut vind u via de website: www.kifid.nl.


4. De producten en diensten die wij aan u bieden
Schadeverzekeringen
Ons kantoor kan u prima van dienst zijn op het gebied van bemiddeling en advisering in schadeverzekeringen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan auto-, inboedel-, ziektekosten-, aansprakelijkheid en reisverzekeringen. Wij bemiddelen in verzekeringsproducten die aansluiten op uw wensen en mogelijkheden. Uw belangen staan centraal en onze dienstverlening sluit hierop aan. Wij assisteren u actief bij schadeafwikkeling. Al onze activiteiten zijn erop gericht een duurzame relatie met u te onderhouden en uw belangen optimaal te behartigen.

Levensverzekeringen
Ons kantoor is bevoegd te adviseren en te bemiddelen op het gebied van levensverzekeringen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw pensioen of uw lijfrenteverzekering, maar ook aan de levensverzekeringen die zijn gekoppeld aan uw hypotheek.
Ons kantoor wil uw financiële belangen optimaal behartigen. Om de door u gewenste financiële zekerheid te bereiken, adviseren wij u over de mogelijkheden en stellen wij voor u een evenwichtig pakket voorzieningen samen.

Hypotheken
Ons kantoor heeft de bevoegdheid u te adviseren op het gebied van hypotheken. Wij nemen u het werk en de zorg uit handen bij het sluiten van een hypotheek op maat. Wij brengen uw financiële situatie in kaart en op basis daarvan brengen wij een hypotheekadvies uit. Vervolgens komen wij in overleg met u tot een passende offerte.

RegioBank
Wij zijn zelfstandig adviseur van RegioBank en bemiddelen en adviseren op het gebied van sparen en betalen alleen producten van RegioBank.

Consumptief krediet
Staat u voor een grote aanschaf, bijvoorbeeld een auto of een caravan. Dan kan een lening in de vorm van een doorlopend krediet of en persoonlijke lening een prima oplossing zijn. Ook op het gebied van consumptief krediet kan ons kantoor u prima van dienst zijn: wij kijken naar uw persoonlijke situatie en bemiddelen vervolgens voor u met de kredietverstrekkers.5. Onze relatie met verzekeraars, banken en andere financiële instellingen.
Kleisman Assurantiën is volledig zelfstandig. Wij hebben geen vast dienstverband met een verzekeraar en zijn vrij om uw polissen onder te brengen bij alle maatschappijen met wie wij zaken doen. Wij zijn als zodanig geregistreerd als ‘ongebonden objectief adviseur of bemiddelaar’. Dit betekent dat ons kantoor voor u een objectieve analyse kan maken van bijna alle producten die er in de markt verkrijgbaar zijn. Uit het brede aanbod in de markt kiezen wij voor u een passende oplossing, waarbij niet het aanbod de leidraad is, maar uw wens. Daarbij kijken we onder meer naar het specialisme, waarin de betrokken aanbieder uitblinkt. Dat kan betekenen dat de verzekeraar in kwestie uitstekende voorwaarden hanteert in relatie tot de premiestelling. Maar wij betrekken ook ander belangrijke dienstverleningsaspecten van de verzekeraars in onze keuze.6. Hoe worden wij beloond?
Beloningen op basis van provisie Wij ontvangen van de verzekeringsmaatschappij waar uw verzekering gesloten is een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht Beloning op basis van fee Voor levensverzekeringen en risicovolle producten zoals arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en uitvaartverzekeringen hanteren wij beloning op basis van fee De hoogte hiervan wordt voor het afsluiten van de verzekering in overleg met de klant vastgesteld.7. Wat zijn uw mogelijkheden bij klachten?
Natuurlijk zullen wij er altijd alles aan doe nu tot volle tevredenheid van dienst te zijn. Het is echter nooit helemaal uit te sluiten dat er ergens fouten worden gemaakt. In dat geval horen wij dat graag, zodat wij kunnen proberen samen met u tot een oplossing te komen. Indien u ontevreden bent over onze dienstverlening en uw klacht wordt naar uw inzicht niet afdoende behandeld, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) waarbij ons kantoor is aangesloten. De adresgegevens van het klachteninstituut zijn:
Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoonnummer 070 - 333 8 999
Website: www.kifid.nl

Share our website